Analyse van 25 grote sportevenementen in Nederland

Medio 2016 is de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) opgericht.
De NLsportraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over sport en
sportgerelateerde vraagstukken aan het kabinet en het parlement.
De eerste vraag die de minister van VWS aan de NLsportraad heeft
gesteld, is hoe de financiële balans, het rendement en de impact van
grote sportevenementen kunnen worden verbeterd. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden, heeft de NLsportraad in de periode
november 2016-maart 2017 een verkennende analyse
uitgevoerd van 25 grote sportevenementen.

Lees het gehele artikel: Samenvatting Nederland op de kaart